Staňte se i Vy jedním z 5000 dárců, kteří nám zasláním jedné roční DMS zprávy pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice!
Zasláním DMS ROK HARMONIE na číslo 87777.

Dětský orchestr na ZŠ Kořenského

Na Základní škole Kořenského Praha 5 působíme od října 2014. Orchestr v tuto chvíli čítá přes 20 dětí sedmi různých národností, které se pod vedením zkušených lektorů učí hrát na housle, violu či violoncello. Hodiny probíhají třikrát týdně dvě hodiny – hodinu se zkouší podle skupin individuálních nástrojů a hodinu společně v orchestru. Orchestr má za sebou již celou řadu veřejných vystoupení (Vánoční a Jarní koncert v ZŠ Kořenského, vystoupení na NGO Marketu, vystoupení na Pietním aktu v Letech u Písku ad.). V červnu 2015 se děti úspěšně zúčastnily campu Side by Side ve švédském Göteborgu, kde se setkaly s malými muzikanty z celého světa a byly součástí orchestru, který měl přes 600 členů. Spolupráce se ZŠ Kořenského pokračuje dále i ve školním roce 2015/2016.

Více informací o ZŠ Kořenského zde: http://www.zskorenskeho.cz

Koordinátor projektu na ZŠ Kořenského: Iveta Honsnejmanová, honsnejmanova@zskorenskeho.cz

LEKTOŘI

Chuhei Iwasaki

Chuhei Iwasaki

Chuhei Iwasaki (dirigent) – hudební skladatel, houslista, dirigent a sbormistr, původem z Tokia, kde také v letech 2003 – 2006 studoval hru na housle na Toho Gakuen Academy. V roce 2006 byl přijat na Pražskou konzervatoř v oborech hra na housle a komorní hra, později i studium skladby. Mimořádných výsledků dosáhl i při studiu dirigování. Tříleté studium oboru sborového dirigování ukončil v roce 2013 a v témže roce byl přijat ke studiu na Akademii múzických umění v Praze. Sbormistrovské zkušenosti získal vedením studentských sborových těles a spoluprací se sborem Pueri Gaudentes (např. Carmina Burana). V roce 2008 – 2009 působil jako koncertní mistr Pražského studentského orchestru, v roce 2010 založil svůj vlastní ansámbl pod názvem „Filharmonický Orchestr Iwasaki“. Iwasaki působí od roku 2012 jako člen mezinárodní poroty Praga Cantat a v loňském roce byl sbormistrem festivalu Bohemia Cantat v Liberci. V roce 2014 uvedla Chuheie Iwasakiho jako svého dirigenta Talichova komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice a vystoupil na koncertech PKF – Prague Philharmonia. Od roku 2014 je také dirigentem nového orchestru FILMharmonie a spolupracuje s Vysokoškolským uměleckým souborem Univerzity Karlovy. V současné době působí jako pedagog Pražské konzervatoře (dirigent orchestru moderní hudby).

Alexander Hledík

Alexander Hledík (housle) – Studoval Pražskou Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze. Pod vedením J. Bělohlávka hrál v roce 2011 zahajovací koncert Pražského jara. Působí řadu let jako koncertní mistr Pražského filmového orchestru. Hraje v několika smyčcových kvartetech. Aktivně se věnuje i další hudebně pedagogické a organizační činnosti.

Růženka Dvořáková

Růženka Dvořáková

Růženka Dvořáková (viola) – vyrůstala ve Spojených státech amerických, kde se již ve 12 letech stala členkou Junior All-State Orchestra se sídlem v Moline, Illinois. Poté se věnovala soukromému studiu hry na violu v Jižní Dakotě. Čtyři roky hrála v celostátním orchestru Jižní Dakoty (All-State Orchestra) a byla členkou orchestru mladých – Sioux Empire Youth Orchestra – SEYO. Mimo violy hrála do svých 18 let také na eufonium a čtyři roky působila v All-State Band, z toho rok jako vedoucí. V 18 letech byla přijata na Pražskou konzervatoř a již pátým rokem zde studuje hru na violu. Absolvovala letní kurzy v Telči a v Dobřichovicích u světoznámých lektorů. V současné době je první violistkou Symfonického orchestru Iwasaki a na stejné pozici působí i v Symfonickém orchestru Pražské konzervatoře.

Anežka Kyselková

Anežka Kyselková

Anežka Kyselková (violoncello) – na violoncello začala hrát ve svých pěti letech pod vedením Marie Eiblové. Zúčastnila se řady soutěží, jak v sólové hře, tak i s komorními uskupeními. Byla členkou Violoncellového souboru ZUŠ Český Krumlov, který získal řadu ocenění v ČR i zahraničí. Nyní je absolventkou Pražské konzervatoře, kde studovala pod vedením prof. Tomáše Strašila. Zúčastnila se několikrát mistrovským kurzů ve hře na violoncello např. v Soběslavi.