Staňte se i Vy jedním z 5000 dárců, kteří nám zasláním jedné roční DMS zprávy pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice!
Zasláním DMS ROK HARMONIE na číslo 87777.

Dětský orchestr v Klánovicích

Ve školním roce 2015/2016 jsme zahájili spolupráci s Dětským domovem a ZŠ Masarykova v Klánovicích. Otevřeli jsme smyčcový orchestr pod vedením dirigenta Jiřího Korynty určený všem dětem z Klánovic a okolí. Výuka bude probíhat třikrát týdně dvě hodiny – hodinu se zkouší podle individuálních nástrojů a hodinu společně v orchestru.

Více informací o DD Klánovice a ZŠ Masarykova zde: http://www.ddklanovice.cz http://www.zs-kl.cz

Koordinátor projektu: Jitka Krejčí, kraktij@gmail.com, 281 960 264

Hudbu dětem v Klánovicích finančně podporuje Městská část Praha – Klánovice

LEKTOŘI

Jiří Korynta (dirigent Klánovice) – pochází z muzikantské rodiny ­ otec je jazzový klavírista, matka zpěvačka. Hudbě se věnuje od svého dětství – od šesti let se svými sourozenci působil v Pražském studentském orchestru pana profesora Mirko Škampy. Prošel několika hudebními školami – na Ježkově konzervatoři studoval trumpetu, housle a violu, na Pražské konzervatoři pak dirigování a bicí nástroje. Během své hudební praxe si vyzkoušel působení v různých uskupeních, nevyjímaje big bandy, dechové orchestry, komorní orchestry, kvintety a další, kde hrál převážně na trumpetu, baskytaru, bicí. Následně přešel do symfonických orchestrů – v Plzeňské filharmonii hraje na timpány při nahrávání s Českou filharmonií a s Filmovým symfonickým orchestrem. Mezi jeho nejčerstvější hudební dirigentské zkušenosti patří spolupráce a dirigování Moravské Filharmonie Olomouc a pěveckých sólistů, se kterými v rámci projektu Opera pod Májovým nebem, jejíž šestý ročník se konal na Smetanově náměstí v Litomyšli, představil díla české i světové opery Také se vždy zajímal o film a všechny zmíněné praktické hudební zkušenosti vyvrcholily založením Pražského filmového orchestru, který funguje již deset let.

Růženka Dvořáková (viola) – vyrůstala ve Spojených státech amerických, kde se již ve 12 letech stala členkou Junior All-State Orchestra se sídlem v Moline, Illinois. Poté se věnovala soukromému studiu hry na violu v Jižní Dakotě. Čtyři roky hrála v celostátním orchestru Jižní Dakoty (All-State Orchestra) a byla členkou orchestru mladých – Sioux Empire Youth Orchestra – SEYO. Mimo violy hrála do svých 18 let také na eufonium a čtyři roky působila v All-State Band, z toho rok jako vedoucí. V 18 letech byla přijata na Pražskou konzervatoř a již pátým rokem zde studuje hru na violu. Absolvovala letní kurzy v Telči a v Dobřichovicích u světoznámých lektorů. V současné době je první violistkou Symfonického orchestru Iwasaki a na stejné pozici působí i v Symfonickém orchestru Pražské konzervatoře.

Anežka Kyselková (violoncello) – na violoncello začala hrát ve svých pěti letech pod vedením Marie Eiblové. Zúčastnila se řady soutěží, jak v sólové hře, tak i s komorními uskupeními. Byla členkou Violoncellového souboru ZUŠ Český Krumlov, který získal řadu ocenění v ČR i zahraničí. Nyní je absolventkou Pražské konzervatoře, kde studovala pod vedením prof. Tomáše Strašila. Zúčastnila se několikrát mistrovským kurzů ve hře na violoncello např. v Soběslavi.

Alexander Hledík (housle) – studoval Pražskou Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze. Pod vedením J. Bělohlávka hrál v roce 2011 zahajovací koncert Pražského jara. Působí řadu let jako koncertní mistr Pražského filmového orchestru. Hraje v několika smyčcových kvartetech. Aktivně se věnuje i další hudebně pedagogické a organizační činnosti.