Staňte se jedním z dárců, kteří nám pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice! Zasláním trvalé SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 190 na číslo 87777 nebo jednorázové SMS ve tvaru DMS HARMONIE 190 na číslo 87777.

Adventní matiné ve Švandově divadle 11.12.2022

České i mezinárodní koledy opět zazněly ve Švandově divadle v provedení dětského a mládežnického smyčcového orchestru NF Harmonie a jeho lektorů. Na pódiu se vystřídala různá hudební uskupení, dětský smyčcový orchestr Harmonie, komorní orchestr Harmonie složený z pokročilejších hráčů i smyčcové kvarteto složené z lektorů. Matiné také zpestřilo vystoupení dětí z přípravky, které zahrály tři koledy a na závěr se připojily s rytmickými nástroji. Vystoupením provázel v roli moderátora Marek Šulc. Na závěr matiné si mohli jako v minulých letech diváci společně s orchestrem zazpívat několik nejznámějších koled pod taktovkou Dominika Landsingera.

Akce se konala díky finanční podpoře MČ Praha 5 a Magistrátu hl. města Prahy. Děkujeme.

Rolničky video