Staňte se jedním z dárců, kteří nám pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice! Zasláním trvalé SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 190 na číslo 87777 nebo jednorázové SMS ve tvaru DMS HARMONIE 190 na číslo 87777.

Nedělní matiné ve Švandově divadle

Druhou adventní neděli uspořádal ve Švandově divadle v Praze na Smíchově Dětský smyčcový orchestr NF Harmonie pod vedením dirigentky Lenky Dandové koncert pro rodiny s dětmi. Zazněly vánoční koledy a písně ze zemí celého světa. Závěr vystoupení tvořilo pásmo českých koled, ke kterým se mohli diváci připojit i hrou na rolničky, zvonečky a jiné rytmické nástroje.

Na koncertě poprvé vystoupily také děti z přípravky orchestru. Celým pořadem provázel moderátor rádia Classic Praha pan Marek Šulc.

Díky podpoře pana Josefa Lady a spolupráci se společností Multilab byl koncert doprovázený vánoční projekcí.

Předvánoční vystoupení obohatilo také setkání s našimi dárci a podporovateli. Díky sbírce zaměstnanců Citi předali jejich zástupci našim dětem zakoupené krásné hudební nástroje a příslušenství. Osobně jsme se také setkali s dalším dárcem panem Milanem Maryškou, dlouholetým zaměstnancem Kooperativy Děkujeme mu za výjimečný osobní dar.

Celá akce proběhla díky finanční podpoře MČ Praha 5. Děkujeme všem dárcům a podporovatelům a věříme, že se divákům malým i velkým představení líbilo.

Těšíme se na viděnou příště!

Foto: Jiří Štarha