Staňte se i Vy jedním z 5000 dárců, kteří nám zasláním jedné roční DMS zprávy pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice!
Zasláním DMS ROK HARMONIE na číslo 87777.

Ivo Kahánek

Když jsme oslovili p. Kahánka, aby zvážil svou roli patrona projektu NF Harmonie, chtěli jsme mu projekt, co nejpodrobněji popsat, přiblížit mu El Sistemu, její filozofii, hlavní myšlenky… předložit mu důkazy, že hudba dokáže měnit životy dětí… P. Kahánek nic z toho nepotřeboval slyšet, vše už věděl, jen řekl: „To je přeci známá věc, to nás učili už na konzervatoři…“ a vyjmenoval všechna pozitiva, která hudba do života nejen dětem přináší. Pak už jen řekl: „Bude mi ctí, stát po boku dalších hudebníků, kteří šíří tyto myšlenky…“ I nám je ctí, že se stal naším patronem!