Staňte se jedním z dárců, kteří nám pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice! Zasláním trvalé SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 190 na číslo 87777 nebo jednorázové SMS ve tvaru DMS HARMONIE 190 na číslo 87777.

Dětský orchestr na ZŠ Kořenského

Na ZŠ Kořenského Praha 5 jsme působili od října 2014 do června 2022. Orchestr čítal přes 20 dětí různých národností, které se pod vedením zkušených lektorů učily hrát na housle, violu či violoncello. Hodiny probíhaly třikrát týdně dvě hodiny – hodinu se zkoušelo podle skupin individuálních nástrojů a hodinu společně v orchestru. Orchestr měl celou řadu veřejných vystoupení (Vánoční a Jarní koncert v ZŠ Kořenského, vystoupení na NGO Marketu, vystoupení na Pietním aktu v Letech u Písku, vystoupení v Senátu Parlamentu ČR, v Rudolfinu, v Českém muzeu hudby). Od června 2015 se děti každý rok  úspěšně zúčastnily mezinárodního soustředění Side by Side ve švédském Göteborgu, kde se potkávaly s malými muzikanty z celého světa a byly součástí orchestru, který měl až 1000 i více členů. Dětský orchestr v ZŠ Kořenského finančně podporovala MČ Praha 5.