Staňte se jedním z dárců, kteří nám pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice! Zasláním trvalé SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 190 na číslo 87777 nebo jednorázové SMS ve tvaru DMS HARMONIE 190 na číslo 87777.

Napsali o nás

Článek:

REPORTÁŽE  O OPEN AIR KONCERTU 2018 NA STŘELECKÉM OSTROVĚ

Články:

REPORTÁŽE O ÚČASTI DĚTÍ Z NADAČNÍHO FONDU HARMONIE NA SEYO, BIRMINGHAM 2018

Články:

Zvukové reportáže a rozhovory:

  •       Rozhovor p. Marka Šlce s houslistkou Nicolou Benedetti
  •       Rozhovor p. Marka Šulce s dětmi ve studiu radia Classic po návratu z Birminghamu
  •       Reportáž rádia Classic z Londýna
  •       Rozhovor po velkém koncertu ze zákulisí Royal Festival Hall v londýnském Southbank
  •       Reportáž rádia Classic z Birminghamu

NADAČNÍ FOND HARMONIE VYUŽÍVÁ HUDBU JAKO PROSTŘEDEK SOCIÁLNÍ ZMĚNY

Luxus 14.03.2018

Nadační fond Harmonie přivádí do ČR celosvětově uznávaný progresivní pedagogicko-metodický sociálně-hudební projekt El Sistema. Projekt je založen na víře, že je možné měnit životy dětí hudbou.

Projekt dává dětem šanci naučit naučit se hrát na hudební nástroj od samého počátku, a to jako člen orchestru.

Jejich působení v orchestru je využíváno jako nástroj k sociální změně. Úspěšný je tento projekt v sociálně vyloučených oblastech, kde je jedním z problémů fakt, že děti nemají každodenní vzory pracovních návyků. Proto poměrně brzy samy na danou činnost rezignují a zapadnou do stejného stereotypu jako jejich rodiče.

Díky projektu El Sistema, který se ukázal jako velmi účinný, si děti osvojí hudební dovednosti, ale jsou také přivedeny k disciplíně a pracovním návykům. Podporují ho světově uznávaní hudebníci, jako například světově uznávaný cellista Julian Lloyd Weber (bratr Andrewa, autora muzikálu Jesus Christ Superstar), který projekt přivedl do Velké Británie, do oblastí nejvíce zasažených nezaměstnaností, drogami a kriminalitou.

Díky zakladatelce projektu, paní Miladě Cholujové, máme dva takové smyčcové orchestry i u nás. Jeden v problémovější lokalitě na Praze 5 na Smíchově a druhý v Klánovicích. V současné době je v orchestru 60 dětských členů i přesto, že se jedná o nádherný projekt s velkými úspěchy v zahraničí, v naší zemi bojuje o přežití kvůli malé podpoře. Naštěstí zájem dětí, rodičů a škol vzrůstá.

Chcete-li i Vy tento zajímavý projekt, jehož patrony jsou herečka Simona Stašová a klavírní virtuoz Jiří Kahánek, podpořit, můžete zaslat dárcovskou SMS. Odešlete jednorázovou dárcovskou SMS ve tvaru DMS HARMONIE 30 nebo DMS HARMONIE 60 nebo DMS HARMONIE 90 na telefonní číslo 87 777. Můžete také odeslat trvalou dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 30 nebo DMS TRV HARMONIE 60 nebo DMS TRV HARMONIE 90 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. NF Harmonie obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Více informací o projektu naleznete na www.nfharmonie.cz.

Cesta uprchlíků z táborů vede přes hudbu

Hospodářské noviny 4.-6.srpna 2017

 

KONCERT NA AKROPOLI

Hospodářské noviny 4.-6.srpna 2017

Rozhovor s Miladou Cholujovou, nejen o Nadačním fondu Harmonie

Záznam pořadu Hovory, vysílaného 7.6.2017 na ČRo Plus.

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAHRÁT. NADAČNÍ FOND HARMONIE ZVE NA PRAŽSKÝ STŘELECKÝ OSTROV

NOVINKY.CZ – 5.04.2017

Po velice úspěšném prvním ročníku, kdy se na pódiu sešlo na 150 hudebníků, si opět můžete přijít zahrát na pražském Střeleckém ostrově pod širým nebem s dětským orchestrem a za doprovodu profesionálních i amatérských muzikantů (21. května). Zúčastnit se může kdokoliv, kdo hraje na nějaký hudební nástroj a má chuť si zahrát v orchestru pod vedením dirigentů Chuhei Iwasaki a Jiřího Korynty. Na společném koncertu vystoupí i vynikající pianista a patron Nadační fondu Harmonie Ivo Kahánek a houslista Josef Špaček. Letos poprvé, budou mít účastníci možnost si s těmito vynikajícími sólisty zahrát v jedné skladbě.

„Děti jsou jako houba, která do sebe nasaje vše, a zůstane to v nich. Rozvíjení talentu dítěte má jen samá pozitiva, rodiče pak nebudou mít strach, že se dítě bude nudit a protože neví, čeho se chytit toulá se po ulicích. Tak tedy vzhůru do rozvíjení talentů u našich dětí, i když z nich nebudou hned páni Werichové a Janáčkové,“uvedla herečka Simona Stašová, patronka NF Harmonie.

Zhruba šedesátičlenný dětský smyčcový orchestr NF Harmonie, zahraje společně s dalšími hudebníky. Zahrát s orchestrem si může každý z vás bez ohledu na věk, kdo zvládne repertoár, který je k dispozici na www.nfharmonie.cz . Na programu bude např. Modest Petrovič Musorgskij, Johannes Brahms, Georg H,Jridel, Bedřich Smetana či Wolfgang Amadeus Mozart.

Koncert organizuje Nadační fond Harmonie, který svou činností přináší do České republiky jedinečný projekt hudebního vzdělávání El Sistema. Umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo. Projekt vznikl před 40 lety ve Venezuele a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích Evropy. Do České republiky se myšlenka sociálně preventivního hudebního vzdělávání dostala díky zakladatelce NF Harmonie Miladě Cholujové v roce 2009.

„Smyslem každoročního open air koncertu je vytvořit tradici společného hraní profesionálních a amatérských hudebníků, která podpoří myšlenku Co Čech, to muzikant. Jde o ojedinělou akci, v rámci niž chceme umožnit co největšímu počtu lidi zahrát si společně v orchestru, zažit opravdovou radost z hudby a zprostředkovat lidem neobvyklý zážitek z takto mimořádné akce,“řekla zakladatelka Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová.

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/4614-43596-prijdte-si-s-nami-zahrat-nadacni-fond-harmonie-zve-na-prazsky-strelecky-ostrov-.html

PŘIJĎTE Sl S NÁMI ZAHRÁT V TOP STÁR

PRIMA – 22.05.2017

Simona Stašová má poprvé v životě psa, vzala si ho z útulku. Dobrých skutků není nikdy dost, a v případě psů čekající na domov v útulku to platí dvojnásob. Fenka Pepča měla štěstí, že si ji vybrala rovnou „paní herečka“, herečka Simona Stašová. Teď bez ní nedá ani ránu.

http://play.iprima.cz/top-star/top-star-22-5-2017

Nadační fond Harmonie změnil Střelecký ostrov na ostrov plný dětských hvězd klasické hudby

NOVINKY.CZ – 22.05.2017

Nadační fond Harmonie pořádal v neděli 21. května druhý ročník svého úspěšného open air koncertu Přijďte si s námi zahrát. Na společném koncertu se podílí vynikající pianista Ivo Kahánek, houslista Josef Špaček a patronka celé akce Simona Stašová.

Jsem absolventem Fakulty sociálních věd UK v Praze v oborech žurnalistika a masová komunikace. Spolupracoval jsem s ČT, Z1, FTV Premiéra nebo portálem tiscali.cz. Působil jako šéfredaktor Personálních novin.

Ti spolu s dětským orchestrem, profesionálními i amatérskými muzikanty přivítali Pražany, kteří si chtěli veřejně zahrát nebo si jednoduše užít příjemné odpoledne pod širým nebem v krásném prostředí Střeleckého ostrova.

„Dovoluji si tvrdit, že koncertem jsme vytvořili tradici společného hraní hudebníků profesionálních a amatérských, a v duchu rčení Co Čech to muzikant, rozehráli lidi nejen z Prahy. To vše okořenéno možností potkat se i s našimi vzácnými patrony,” řekla zakladatelka Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová.

Těmi pro nedělní koncert byli klavírní virtuóz Ivo Kahánek, přední český houslista a koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček a v neposlední řadě také herečka Simona Stašová.

Jádrem koncertu byl zhruba šedesátičlenný dětský smyčcový orchestr složený z Orchestru Nadačního fondu Harmonie, k němuž se připojila řada dalších dětských hudebníků z orchestrů z tuzemska a profesionální hudebníci. Do veřejného koncertu se však mohl zapojit kdokoliv bez ohledu na věk. Podmínkou byla schopnost ovládat nějaký hudební nástroj a být schopen zahrát předem určený repertoár.

„Samotný koncert proběhl od 15 hodin. Kdo se chtěl aktivně zúčastnit, musel na Střelecký ostrov dorazit již krátce po poledni, aby stihl generální zkouška. Na koncertě zazněly skladby Modesta Petroviče Musorgského, Johannese Brahmse, Georga Händela, Bedřicha Smetany či Wolfganga Amadea Mozarta. Dirigenty celého koncertu budou Chuheiho Iwasakiho a Jiřího Korynty,“ dodala Milada Cholujová.

Pořadatelem koncertu byl Nadační fond Harmonie, který svou činností přináší do České republiky jedinečný projekt hudebního vzdělávání. Umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo.

Projekt vznikl před 40 lety ve Venezuele a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích Evropy. Do České republiky se myšlenka sociálně preventivního hudebního vzdělávání dostala díky zakladatelce NF Harmonie Miladě Cholujové v roce 2009.

 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/4614-44483-nadacni-fond-harmonie-zmenil-strelecky-ostrov-na-ostrov-plny-detskych-hvezd-klasicke-hudby.html

 

TIPY NA VÍKEND

ČESKÝ ROZHLAS RADIOŽURNÁL – 19.05.2017

Na Střeleckém ostrově v Praze začíná v sobotu v 15 hodin druhý ročník společného hraní amatérských a profesionálních muzikantů. Vystoupí na něm pianista a patron Nadačního fondu Harmonie Ivo Kahánek a houslista Josef Špaček. Generální zkouška je plánována na 12.30.

htto://www.rozhlas.cz/radiozurnal/…

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAHRÁT!

RADIO CLASSIC – 18.05.2017

Nadační fond Harmonie již tuto neděli 21. května otevírá druhý ročník svého úspěšného open air koncertu „Přijďte si s námi zahrát“. Na společném koncertu se podílí vynikající pianista Ivo Kahánek, houslista Josef Špaček a patronka celé akce Simona Stašová, kteří spolu s dětským orchestrem, profesionálními i amatérskými muzikanty přivítají všechny z vás, kteří si chcete veřejně zahrát nebo si jednoduše užít příjemné odpoledne pod širým nebem v krásném prostředí Střeleckého ostrova.

„Rádi bychom vytvořili tradici společného hraní hudebníků profesionálních a amatérských, a v duchu rčení Co Čech to muzikant, rozehráli lidi nejen z Prahy. Kromě netradičního hudebního zážitku, kdy dostanete šanci zahrát si se členy předních symfonických orchestrů, můžete potkat i naše vzácné patrony. Naše pozvání letos přijali klavírní virtuóz Ivo Kahánek, přední český houslista a koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček a v neposlední řadě také herečka Simona Stašová,“ říká zakladatelka Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová.

Jádrem koncertu bude zhruba šedesátičlenný dětský smyčcový orchestr složený z Orchestru Nadačního fondu Harmonie, k němuž se připojí další dětští hudebníci z orchestrů z tuzemska a profesionální hudebníci. Do veřejného koncertu se však může zapojit kdokoliv z vás bez ohledu na věk, musíte však umět hrát na nějaký hudební nástroj a být schopen zahrát předem určený repertoár.

„Samotný koncert proběhne od 15 hodin. Kdo se chce však aktivně zúčastnit, musí na Střelecký ostrov dorazit již ve 12,30 hodin, kdy je naplánována generální zkouška. Na programu bude např. Modest Petrovič Musorgskij, Johannes Brahms, Georg Händel, Bedřich Smetana či Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigenty celého koncertu budou Chuhei Iwasaki a Jiří Korynta,“ dodává Milada Cholujová.

Pořadatelem koncertu je Nadační fond Harmonie, který svou činností přináší do České republiky jedinečný projekt hudebního vzdělávání. Umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo. Projekt vznikl před 40 lety ve Venezuele a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích Evropy. Do České republiky se myšlenka sociálně preventivního hudebního vzdělávání dostala díky zakladatelce NF Harmonie Miladě Cholujové v roce 2009.

 

http://www.classicpraha.cz/aktualne/zpravy/prijdte-si-s-nami-zahrat/

 

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT S NADAČNÍM FONDEM HARMONIE

VAŠE 5 – 09.05.2017

Už několik let funguje při Základní škole Kořenského školní orchestr. Založil ho tady nadační fond Harmonie. Teď se děti představí na velkém koncertě na Střeleckém ostrově. Připojit se k nim a zahrát si může každý příchozí.

Druhý ročník společného hra ní „Přijďte si s námi zahrát!“ se uskuteční v ne děli 21. května od 15.00 hodin přímo na Střeleckém ostrově. Koncertu pod širým nebem se může zúčastnit kdokoli, kdo hraje na hudební nástroj, rád zpívá a zvládne předem určený repertoár. Noty si je možné předem stáhnout z webu nadačního fondu www.nfharmonie.cz. Příchozí, kteří nebudou hrát, ale jen poslouchat, potěší skladby I-1.ridela, Mozarta, Smetany i Dvořáka.

Nadační fond Harmonie pořádáním veřejného hraní zakládá novou tradici společného hra ní hudebníků profesionálních a amatérských, a to v duchu rčení „Co Čech, to muzikant“. Pozváni na koncert při jali i členové předních symfonických orchestrů a také patron Harmonie, klavírní virtuos Ivo Kahánek a josef Špaček, přední český houslista a koncertní mistr České filharmonie. Speciálním hostem bude další patronka fondu, herečka Simona Stašová.

Nadační fond Harmonie vychází ze systému hudebního vzdělávání El Sistema. Ten vybudoval José Antonio Abreu, venezuelský dirigent, pianista, ekonom a politik proto, aby všechny děti bez ohledu na původ či sociální situaci jejich rodiny dostaly možnost věnovat se hudbě.

Venezuelou se už před lety inspirovali v jiných zemích a pozitivní dopad tak mohou podložit výsledky. „V Anglii založili orchestry v šesti nejchudších oblastech. Mají doloženo, že děti se lépe učí, i proto že je dokázáno, že hra na hudební nástroje otevírá části mozku, které jinak ,spí:“popsala zakladatelka Harmonie Milada Cholujová a přidala i poznatky z amerického Bostonu. V jedné z tamních problematických čtvrtí na začátku projektu v jedné třídě pouhých 9,5 procenta dětí pomýšlelo na další studia, na konci projektu už chtělo jít za vzděláním celých 55 procent dětí. „Hudba a sounáležitost orchestru děti formuje, dá jim sebevědomí, že něco dokážou a umějí, otevře jim obzory toho, co by mohly v žř otě dělat. A nemusí to nutně být jen hudba,“ dopinila.

 

LETŇÁK – LÉTO PRO PRAŽANY

PRAHA.EU- 28.04.2017

Letňák – Léto pro Pražany na Střeleckém ostrově 2017 začne tento víkend. Pětiměsíční program zahájí Tančírna na břehu Vltavy.

http://kultura.oraha.eu/oublict9e/b2/31/2425870 770235 260417 TZ Letnak 2017 zahajeni rocniku.odf

 

 

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAHRÁT!: IVO KAHÁNEK + JOSEF ŠPAČEK

GOOUT.NET – 25.04.2017

Nadační fond Harmonie letos pořádá 2. ročník úspěšné akce, při které se sejde na jednom pódiu 150 hudebníků z řad profesionálních i amatérských muzikantů.

Ti si pod širým nebem zahrají s dětským sborem a pod vedením dirigentů Chuhei Iwasaki a Jiřího Korynty.

Vystoupí navíc i pianista Ivo Kahánek a houslista Josef Špaček.

Zůčasnit akce se může kdokoli, kdo ovládá hru na nějaký hudební nástroj a má chuť chvíli muzicírovat.

Ale můžete se přijít podívat i bez nástroje.

https://gout.net/cs/koncerty/prijdte-si-s-nami-zahrat-ivo-kahanet+josef-spacek/ybsyb

PŘIJĎTE SIS NÁMI ZAHRÁT! NADAČNÍ FOND HARMONIE VÁS SRDEČNĚ ZVE 21. KVĚTNA 2017 NA PRAŽSKÝ STŘELECKÝ OSTROV

KULTURA21.CZ – 19.04.2017

Po velice úspěšném prvním ročníku, kdy se na pódiu sešlo na 150 hudebníků, si opět můžete přijít zahrát pod širým nebem s dětským orchestrem a za doprovodu profesionálních i amatérských muzikantů. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo hraje na nějaký hudební nástroj a má chuť si zahrát v orchestru pod vedením dirigentů Chuhei Iwasaki a Jiřího Korynty. Na společném koncertu vystoupí i vynikající pianista a patron Nadační fondu Harmonie Ivo Kahánek a houslista Josef Špaček. Letos poprvé, budou mít účastníci možnost si s těmito vynikajícími sólisty zahrát v jedné skladbě.

„Děti jsou jako houba, která do sebe nasaje vše a zůstane to v nich. Rozvíjení talentu dítěte má jen samá pozitiva, rodiče pak nebudou mít strach, že se dítě bude nudit a protože neví, čeho se chytit, toulá se po ulicích. Tak tedy vzhůru do rozvíjení talentů u našich dětí, i když z nich nebudou hned páni Werichové a Janáčkové.“ říká herečka Simona Stašová, patronka NF Harmonie.

Zhruba šedesátičlenný dětský smyčcový orchestr NF Harmonie, zahraje společně s dalšími hudebníky. Zahrát s orchestrem si může každý z vás bez ohledu na věk, kdo zvládne repertoár, který je k dispozici na www.nfharmonie.cz. Na programu bude např. Modest Petrovič Musorgskij, Johannes Brahms, Georg Händel, Bedřich Smetana či Wolfgang Amadeus Mozart.

Koncert organizuje Nadační fond Harmonie, který svou činností přináší do České republiky jedinečný projekt hudebního vzdělávání El Sistema. Umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo. Projekt vznikl před 40 lety ve Venezuele a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích Evropy. Do České republiky se myšlenka sociálně preventivního hudebního vzdělávání dostala díky zakladatelce NF Harmonie Miladě Cholujové v roce 2009.

„Smyslem každoročního open air koncertu je vytvořit tradici společného hraní profesionálních a amatérských hudebníků, která podpoří myšlenku Co Čech, to muzikant. Jde o ojedinělou akci, v rámci níž chceme umožnit co největšímu počtu lidí zahrát si společně v orchestru, zažít opravdovou radost z hudby a zprostředkovat lidem neobvyklý zážitek z takto mimořádné akce.“ říká zakladatelka Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová.
IVO KAHÁNEK

Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě Mgr. Marty Toaderové a Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Má za sebou také studijní stáž na prestižní londýnské Guildhall School of Music and Drama u Ronana O´Hory a mistrovské kurzy pod vedením Karl-Heinze Kämmerlinga, Christiana Zachariase, Alicie de Larrocha, Imogen Cooper, Petera Frankla a dalších osobností. Jako interpret nevšední emocionální síly a hloubky si Ivo Kahánek získal pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace a je mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. Svůj dar okamžitě navázat citovou vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka po modernu, s těžištěm v romantickém repertoáru. V cizině je rovněž pokládán za specialistu na interpretaci české hudby. V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a již předtím získal ocenění v mnoha významných kláních u nás i v cizině. Pravidelně vystupuje s Českou filharmonií a má za sebou úspěšná vystoupení s Berlínskou filharmonií, BBC Scottish Symphony Orchestra Glasgow, Orchestrem WDR Kolín nad Rýnem, Filharmonií Essen a mnoha jinými soubory a umělci.

JOSEF ŠPAČEK

Josef Špaček je mladý český houslista Josef Špaček, který je považován za jednoho z nejlepších houslistů své generace. Pracoval pod vedením renomovaných pedagogů, například Idy Kavafianové a Jaime Lareda působících na Curtisově hudebním institutu ve Filadelfii či Itzhaka Perlmana z newyorské Juilliard School. V květnu roku 2012 se stal jedním z finalistů Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu, v roce 2009 zvítězil v mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla (Nový Zéland) a v roce 2008 získal třetí cenu a cenu poroty mladých na mezinárodní houslové soutěži Carla Nielsena (Dánsko). V roce 2011 získal druhou cenu v prestižním klání Young Concert Artists International Auditions v New Yorku. V současné době kombinuje úspěšnou sólovou dráhu s kariérou koncertního mistra České filharmonie. Sólově vystupuje v Evropě, USA a Asii a věnuje se rovněž recitálům, a to jak na evropských pódiích (mj. v pražském Rudolfinu, vídeňském Konzerthausu či lázních Schloβ Elmau), tak v Asii a ve Spojených státech.

http://kultura21.cz/spolecnost/16162

MUZIKANTI PODPOŘÍ NADAČNÍ FOND HARMONIE

LIDOVÉ NOVINY – 10.04.2017

…stránka se upravuje …

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT NA STŘELECKÝ OSTROV

TOULAMESE.CZ – 07.04.2017

Nadační fond Harmonie Vás srdečně zve na 21. května 2017 na pražský Střelecký ostrov. Po velice úspěšném prvním ročníku, kdy se na pódiu sešlo

na 150 hudebníků, si opět můžete přijít zahrát pod širým nebem s dětským orchestrem a za doprovodu profesionálních i amatérských muzikantů.

Zúčastnit se může kdokoliv, kdo hraje na nějaký hudební nástroj a má chuť si zahrát v orchestru pod vedením dirigentů Chuhei lwasaki a Jiřího

Korynty. Na společném koncertu vystoupí i vynikající pianista a patron Nadační fondu Harmonie Ivo Kahánek a houslista Josef Špaček. Letos

poprvé, budou mít účastníci možnost si s těmito vynikajícími sólisty zahrát v jedné skladbě.

„Děti jsou jako houba, která do sebe nasaje vše a zůstane to v nich. Rozvíjení talentu dítěte má jen samá pozitiva, rodiče pak nebudou mít strach, že se dítě bude nudit a protože neví, čeho se chytit, toulá se po ulicích. Tak tedy vzhůru do rozvíjení talentů u našich dětí, i když z nich nebudou hned páni Werichové a lanáčkové,“říká herečka Simona Stašová, patronka NF Harmonie.

bude nudit a protože neví, čeho se chytit, toulá se po ulicích. Tak tedy vzhůru do rozvíjení talentů u našich dětí, i když z nich nebudou hned páni Werichové a lanáčkové,“říká herečka Simona Stašová, patronka NF Harmonie.

a lanáčkové,“říká herečka Simona Stašová, patronka NF Harmonie.

Zhruba šedesátičlenný dětský smyčcový orchestr NF Harmonie, zahraje společně s dalšími hudebníky. Zahrát s orchestrem si může každý z vás bez

ohledu na věk, kdo zvládne repertoár, který je k dispozici na webových stránkách nadačního fondu. Na programu bude např. Modest Petrovič

Musorgskij, Johannes Brahms, Georg Hándel, Bedřich Smetana či Wolfgang Amadeus Mozart.

„Smyslem každoročního open air koncertu je vytvořit tradici společného hraní profesionálních a amatérských hudebníků, která podpoří myšlenku Co Čech, to muzikant. Jde o ojedinělou akci, v rámci niž chceme umožnit co největšímu počtu lidi zahrát si společně v orchestru, zažit opravdovou radost z hudby a zprostředkovat lidem neobvyklý zážitek z takto mimořádné akce,“řekla zakladatelka Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová.

to muzikant. Jde o ojedinělou akci, v rámci niž chceme umožnit co největšímu počtu lidí zahrát si společně v orchestru, zažít opravdovou radost z hudby a

zprostředkovat lidem neobvyklý zážitek z takto mimořádné akce,“ říká zakladatelka Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová.

htto://www.toulamese.cz/2017/04/orijdte-si-zahrat-na-strelecky-ostrov/

NADAČNÍ FOND HARMONIE NA STŘELECKÉM OSTROVĚ

RADIO CLASSIC – 05.04.2017

Po velice úspěšném prvním ročníku, kdy se na pódiu sešlo na 150 hudebnfkU, si opět múžete přijít zahrát pod širým nebem s dětským orchestrem a za doprovodu profesionálních i amatérských muzikantů. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo hraje na nějaký hudební nástroj a má chuť si zahrát v orchestru pod vedením dirigentů Chuhei lwasaki a Jiřího Korynty. Na společném koncertu vystoupí i vynikající pianista a patron Nadační fondu Harmonie Ivo Kahánek a houslista Josef Špaček. Letos poprvé, budou mít účastníci možnost si s těmito vynikajícími sólisty zahrát v jedné skladbě.

„Děti jsou jako houba, která do sebe nasaje vše a zůstane to v nich. Rozvíjení talentu dítěte má jen samá pozitiva, rodiče pak nebudou mít strach, že se dítě bude nudit a protože neví, čeho se chytit, toulá se po ulicích. Tak tedy vzhůru do rozvíjení talentů u našich dětí, i když z nich nebudou hned páni Werichové a Janáčkové.“ říká herečka Simona Stašová, patronka NF Harmonie.

Zhruba šedesátičlenný dětský smyčcový orchestr NF Harmonie, zahraje společně s dalšími hudebníky. Zahrát s orchestrem si může každý z vás bez ohledu na věk, kdo zvládne repertoár, který je k dispozici na www.nfharmonie.cz. Na programu bude např. Modest Petrovič Musorgskij, Johannes Brahms, Georg H,ridel, Bedřich Smetana či Wolfgang Amadeus Mozart.

Koncert organizuje Nadační fond Harmonie, který svou činností přináší do České republiky jedinečný projekt hudebního vzdělávání El Sistema. Umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo. Projekt vznikl před 40 lety ve Venezuele a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích Evropy.

Do České republiky se myšlenka sociálně preventivního hudebního vzdělávání dostala díky zakladatelce NF Harmonie Miladě Cholujové v roce 2009. „Smyslem každoročního open air koncertu je vytvořit tradici společného hraní profesionálních a amatérských hudebníků, která podpoří myšlenku Co Čech, to muzikant. Jde o ojedinělou akci, v rámci niž chceme umožnit co největšímu počtu lidi zahrát si společně v orchestru, zažit opravdovou radost z hudby a zprostředkovat lidem neobvyklý zážitek z takto mimořádné akce,“řekla zakladatelka Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová.

to muzikant. Jde o ojedinělou akci, v rámci níž chceme umožnit co největšímu počtu lidí zahrát si společně v orchestru, zažit opravdovou radost z hudby a zprostředkovat lidem neobvyklý zážitek z takto mimořádné akce.“říká zakladatelka Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová.

htto://www.classicpraha.cz/aktualne/wravyinadacni-fond-harmonie-na-streleckem-ostrove/

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT! 5 NADAČNÍM FONDEM HARMONIE NA PRAŽSKÝ STŘELECKÝ OSTROV

KULTURNINOVINKY.CZ – 05.042017

Text

Nadační fond Harmonie změnil Střelecký ostrov na ostrov plný dětských hvězd klasické hudby

www.Novinky.cz

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/4614-44483-nadacni-fond-harmonie-zmenil-strelecky-ostrov-na-ostrov-plny-detskych-hvezd-klasicke-hudby.html

Muzikanti podpoří Nadační fond Harmonie

LN 10.4.2017

Milada Cholujová: Dětem pootevíráme dveře do světa hudby

Nezávislý měsíčník Vaše 5, listopad 2016

Vaše 5, listopad 2016 – ke stažení ve formátu PDF

Češka ví, jak vytáhnout děti z ghett na pódia. Ve světě to funguje, v Česku se nevejde do škatuleknfh

http://magazin.aktualne.cz/vi-jak-pomoci-hudby-vytahnout-deti-z-ghett-na-podia-ve-svete/r~74465dd08af911e6a4100025900fea04/

Pražské publikum okouzlil dětský orchestr. Třicítka muzikantů byla ze ZUŠ Havlíčkova

http://www.pardubice.cz/zpravy/kultura/prazske-publikum-okouzlil-detsky-orchestr-tricitka-muzikantu-byla-ze-zus-havlickova/

Vezměte housle a přijďte si zahrátsnimek-obrazovky-2016-09-27-v-11-54-23

5+2, 23.9.2016

Číst dál

Rozhovor s Jiří Koryntou: Rádio Classic, 21.9.2016

 

      Rozhovor s Jiří Koryntou

Rozhovor s Ivo Kahánkem: Rádio Classic, 19.9.2016

 

      Rozhovor s Ivo Kahánkem

Dětský orchestr zkouší na koncert

Nezávislý měsíčník Vaše 5, 15.8.2016

Číst dále

Hudba mění životy dětí

Lidové noviny, 26.6.2016

Číst dále

Dobročinný koncertLN22022016

Lidové noviny, 22.2.2016

Číst dále

Reportáž ČT

Studio ČT24, 30.12.2015, 14:05

ČT připravuje dokument o projektu El Sistema, do kterého je v České republice zapojen Nadační fond Harmonie se svým orchestrem. Malý kousek z plánovaného dokumentu můžete vidět již na

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058281230

(stopáž: 24.13 – 25.40)

Adventní benefiční koncert IVO KAHÁNEK a jeho hosté

iVysílání České Televize 4.12.2015

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000228-adventni-beneficni-koncert-ivo-kahanka-a-jeho-hostu-2015/21525400064

Ivo Kahánek a Benefiční koncert v Betlémské kapli

Český rozhlas Vltava, pořad Mozaika (minuta 8:23), 03.12.2015, 16:00

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3524486

Koncert ke dni studenstva, 17.11.2015 v Rudolfinu

Idnes.cz 20.11.2015

http://kultura.zpravy.idnes.cz/ceska-filharmonie-kozena-collegium-1704-d8n-/hudba.aspx?c=A151120_123423_hudba_era

Pozvánka na Koncert ke Dni studentstva

  • MF Dnes – 4. a 9.11.2015
  • LN – 6.11.2015

Hudební talenty z Prahy 5 hrály ve ŠvédskuVase_5-201510

Vaše 5 – 12.10.2015

http://www.vase5.cz/soubory/Vase5_rijen_2015.pdf

Ivo Kahánek se zapojil do sociálně-hudebního projektu, který mění životy

CasopisHarmonie.cz 24.9.2015

http://www.casopisharmonie.cz/aktuality/ivo-kahanek-se-zapojil-do-socialne-hudebniho-projektu-ktery-meni-zivoty.html

Číst dále

Harmonie učí děti poznat hudbu

Vaše 5 – 1.10.2014

Číst dále

Bok po boku - Lidové noviny, 7.7.2015

Bok po boku – Lidové noviny, 7.7.2015

Bok po boku

Lidové noviny, 7.7.2015

Číst dále

Na koncert se Stašovou. Venezuelský nápad mění život chudým dětem.

Idnes.cz 10.10.2014

http://kultura.zpravy.idnes.cz/nadacni-fond-harmonie-0tf-/hudba.aspx?c=A141009_183709_hudba_ts

Číst dále

Milada Cholujová jako host ČRo Vltava

Český rozhlas Vltava, pořad Telefonotéka, 25.6.2015

http://www.rozhlas.cz/vltava/host/_zprava/milada-cholujova-zakladatelka-nadacniho-fondu-harmonie–1504156

Bravo, El sistema! Muzikantská revoluce je tady!

Xantypa – říjen 2014

Číst dále

Když hudba mění dětem svět

LN – Pozitivní zprávy 29.9.2014

http://ceskapozice.lidovky.cz/el-sistema-hudba-ktera-meni-nejen-detsky-svet-fnm-/tema.aspx?c=A141003_095518_pozice-tema_kasa

Číst dále

Changing lives through music

Prague post – 3.7.2014

http://praguepost.com/142-culture/39935-changing-lives-through-music

Číst dále

Proč právě hudba?

Opera plus – 6.6.2014

http://operaplus.cz/proc-prave-hudba/

Číst dále