Staňte se i Vy jedním z 5000 dárců, kteří nám zasláním jedné roční DMS zprávy pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice!
Zasláním DMS ROK HARMONIE na číslo 87777.

Nadační fond Harmonie

  • V současné době existují stovky projektů inspirovaných El Sistemou po celém světě.
  • V únoru 2015 byla založena asociace Sistema Europe. NF Harmonie je jedním z 26 zakládajících členů.

NF Harmonie přináší do České republiky jedinečný projekt hudebního vzdělávání. Projekt, který umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo.

Projekt vznikl v roce 1975 ve Venezuele, nese jméno El Sistema a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích Evropy. Do České republiky se myšlenka sociálně preventivního hudebního vzdělávání dostala díky zakladatelce NF Harmonie, Miladě Cholujové v roce 2009. Od tohoto roku dávají profesionální hudebníci dětem šanci rozvíjet své schopnosti, naučit se pracovat v kolektivu a zažívat při budování orchestru radost z hudby a života. Děti bez ohledu na rodinné či sociální zázemí, školní výsledky či kulturní kořeny zdarma navštěvují až 8 hodin týdně skupinovou výuku na hudební nástroj. Díky přístupu, metodice a filozofii projektu je prokazatelné pozitivní působení na děti zejména ze sociálně vyloučených lokalit. Díky tomuto programu mají děti lepší docházku do školy, školní úspěšnost, lépe se soustředí a mají vyšší sebevědomí. Komunity, do kterých projekt přináší hudbu, řád a disciplínu mnohem lépe spolupracují a jejich přístup k ostatním skupinám občanů je vstřícnější. Intenzivní hudební vzdělávání a veřejné vystupování orchestru zkvalitňuje též vztahy a podporu v rámci rodiny.

Vše, co Nadační fond Harmonie dětem, rodinám, školám, komunitám a lokalitám přináší je zdarma. Několikahodinovou výuku na hudební nástroj vedenou profesionálními hudebníky, hudební nástroje, koncerty a v neposlední řadě zážitky, dovednosti, zkušenosti, přátelství… Hodnoty, které bychom velice rádi přinášeli do dalších míst, dalším dětem, které by v jiném případě běhaly po ulicích a svou nesmírnou energií plýtvaly nesprávným směrem.

LIDÉ

Milada Cholujová

Milada Cholujová

Milada Cholujová

Zakladatelka NF Harmonie, vystudovala obor anglistika – bohemistika na FF UK v Praze. Pracovala v zahraničním vysílání Českého rozhlasu jako redaktorka a hlasatelka. Připravovala a natáčela rozhovory se známými osobnostmi klasické i populární hudby, dramatického a výtvarného umění a filmu. V jejím pořadu vystupovali dirigenti Václav Neuman, Charles Mackerras, Leonard Slatkin a Neville Marriner, vynikající sólisté John Lill, Garrick Ohlsson, Eugene Indjic , režiséři Miloš Forman a Jiří Menzel, spisovatelé John Udpike, William Styron a William Saroyan, hudebníci a herci Benny Goodman, Timothy Dalton, Barbra Streissand, Johny Cash, Ray Charles, Elton John a mnoho dalších.

Zkušenosti v neziskovém nadačním sektoru získala jako ředitelka pražských poboček CDC (Citizens Democracy Corps se sídlem ve Washingtonu DC) a CNŽ ( Centrum nezávislé žurnalistiky se sídlem v New York Times), které připravovaly rozsáhlé vzdělávací programy v České republice. Nadační fond Harmonie založila na podzim roku 2009.

Judita Haslinger Cholujová

Judita Cholujová

Judita Cholujová

Narodila v Praze a vystudovala obory Film, Dějiny Umění a Historii na univerzitách ve Velké Británii a v Nizozemí. Je spoluzakladatelkou Nadačního fondu Harmonie a v současné době pracuje ve filmové produkci.

Helena Markusová

Helena Markusová

Helena Markusová

Členka správní rady NF Harmonie absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru anglistika – germanistika. Doktorský titul získala na základě obhájené rigorózní práce z anglické lingvistiky. Pracovala jako redaktorka anglického vysílání Československého rozhlasu, poté působila dlouhá léta na velvyslanectví Spojených států amerických nejprve jako mediální analytička a poté jako politická analytička. Pracovala rovněž jako výkonná ředitelka v neziskové organizaci Nadační fond Ferdinanda Peroutky a jako ředitelka PR a náboru studentů na Anglo-americké univerzitě v Praze. Po krátkém působení v neziskové organizaci Život90 působila jako tisková tajemnice nejvyššího státního zástupce a tisková mluvčí nejvyššího státního zastupitelství v Brně a Ministerstva kultury.

V současné době pracuje na velvyslanectví USA jako politická analytička.

Dagmar Němečková

Dagmar Němečková

Dagmar Němečková

Narodila se v Praze, po absolvování Střední ekonomické školy – obor zahraniční obchod pracovala v administrativě – na ČVUT, ČZU, ve Výzkumném ústavu obchodu jako sekretářka. Praxi získávala též jako asistentka v sekretariátu Ministra obchodu a ve společnosti TMF, kde pracovala jako archivářka. Zkušenosti v neziskovém sektoru získala prací pro pražskou pobočku CDC (Citizens Democracy Corps se sídlem ve Washingtonu DC) a CNŽ (Centrum nezávislé žurnalistiky se sídlem v New York Times), které připravovaly rozsáhlé vzdělávací programy v České republice. V Nadačním fondu Harmonie pracuje od roku 2012.

Koordinátoři projektů

Koordinátor projektu na ZŠ Kořenského: Irena Nováková, novakova.irena@nfharmonie.cz, tel: 608 900 887
Koordinátorka projektu na ZŠ Klánovice: Jitka Krejčí, kraktij@gmail.com, tel: 281 960 264

LEKTOŘI

Lenka Dandová, dirigentka a manažerka orchestru:

Lenka Dandová

Lenka Dandová

Lenka Dandová se hudbě věnuje od malička. Začínala v ZUŠ Žatec, kde se učila zpěvu a hře na klavír. Později se také věnovala komornímu zpěvu a čtyřruční hře na klavír. Pravidelně se účastnila soutěží, z nichž si odvážela ocenění. Po ukončení Pedagogického lycea s hudebním zaměřením v Mostě byla přijata na Univerzitu Karlovu v Praze v oborech Sbormistrovství (Jaroslav Brych), Hra na klavír (Vít Gregor) a Hudební výchova. Během studií se soukromě vzdělávala také v sólovém zpěvu a orchestrálním dirigování. V roce 2010 získala ocenění „Talent roku“ a na koncertu laureátů vystoupila jako dirigentka s Pražskou komorní filharmonií. Kromě pedagogické, sbormistrovské a dirigentské činnosti se aktivně věnuje také zpěvu a vystupuje s předními českými sborovými tělesy.

Pracovní pozice:

  • 2010 – současnost: pedagogická činnost
  • 2010 – 2014: dirigent Varnsdorfské komorní filharmonie
  • 2014 – 2016: sbormistr Letního tábora Hudební mládeže
  • 2015: sbormistr Pražského Hlaholu
  • 2018 – současnost: sbormistr Filmové filharmonie

Kristýna Juřenová (violoncello)

Kristýna Juřenová

Kristýna Juřenová se od dětství věnovala zpěvu a hře na klavír. V pozdějším věku začala hrát na violoncello, v jehož studiu pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u MgA. Kamila Žvaka. Během studia na konzervatoři se účastnila mnoha interpretačních soutěží a kurzů. Mezi její úspěchy patří například 2. cena z celostátní přehlídky konzervatoří v roce 2017. Studium na konzervatoři zakončila absolventským provedením Koncertu h moll  Antonína Dvořáka. V současné době je posluchačkou 3. ročníku Akademie múzických umění v Praze pod vedením prof. Miroslava Petráše. Společně se sólovou dráhou se aktivně věnuje komorní a orchestrální hře. V posledních letech se též zabývá pedagogickou činností.

Alexander Hledík (housle)

Alexander Hledík

Studoval Pražskou Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze. Pod vedením J. Bělohlávka hrál v roce 2011 zahajovací koncert Pražského jara. Působí řadu let jako koncertní mistr Pražského filmového orchestru. Hraje v několika smyčcových kvartetech. Aktivně se věnuje i další hudebně pedagogické a organizační činnosti.

Růženka Dvořáková (viola)

Růženka Dvořáková

Růženka Dvořáková

Vyrůstala ve Spojených státech amerických, kde se již ve 12 letech stala členkou Junior All-State Orchestra se sídlem v Moline, Illinois. Poté se věnovala soukromému studiu hry na violu v Jižní Dakotě. Čtyři roky hrála v celostátním orchestru Jižní Dakoty (All-State Orchestra) a byla členkou orchestru mladých – Sioux Empire Youth Orchestra – SEYO. Mimo violy hrála do svých 18 let také na eufonium a čtyři roky působila v All-State Band, z toho rok jako vedoucí. V 18 letech byla přijata na Pražskou konzervatoř a již pátým rokem zde studuje hru na violu. Absolvovala letní kurzy v Telči a v Dobřichovicích u světoznámých lektorů. V současné době je první violistkou Symfonického orchestru Iwasaki a na stejné pozici působí i v Symfonickém orchestru Pražské konzervatoře.