Staňte se i Vy jedním z 5000 dárců, kteří nám zasláním jedné roční DMS zprávy pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice!
Zasláním DMS ROK HARMONIE na číslo 87777.

Nadační fond Harmonie

  • V současné době existují stovky projektů inspirovaných El Sistemou po celém světě.
  • V únoru 2015 byla založena asociace Sistema Europe. NF Harmonie je jedním z 26 zakládajících členů.

Nadační fond Harmonie věří stejně jako El Sistema, že je možné měnit životy dětí hudbou. Proto přináší celosvětově známý projekt velkých hudebníků a obyčejných dětí také do České republiky. Zakládá dětské orchestry a umožňuje zdarma všem dětem začít hrát na hudební nástroj ve skupině pod profesionálním vedením. NF Harmonie přináší do České republiky jedinečný projekt hudebního vzdělávání. Projekt, který umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo.

Zažijte spolu s námi radost z hudby. Jsme dětský a mládežnický smyčcový orchestr, cvičíme a hrajeme společně ve skupinách. Hlavní je pro nás radost z hudby a společné muzicírování. Baví nás klasika, písničky z filmů a pohádek i populární hudba. Jsme součástí velkého týmu, s muzikanty z celého světa se pravidelně každoročně setkáváme, cvičíme a pořádáme vystoupení v zahraničí.

Projekt vznikl v roce 1975 ve Venezuele, nese jméno El Sistema a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích Evropy. Do České republiky se myšlenka sociálně preventivního hudebního vzdělávání dostala díky zakladatelce NF Harmonie, Miladě Cholujové v roce 2009. Od tohoto roku dávají profesionální hudebníci dětem šanci rozvíjet své schopnosti, naučit se pracovat v kolektivu a zažívat při budování orchestru radost z hudby a života. Děti bez ohledu na rodinné či sociální zázemí, školní výsledky či kulturní kořeny zdarma navštěvují až 8 hodin týdně skupinovou výuku na hudební nástroj. Díky přístupu, metodice a filozofii projektu je prokazatelné pozitivní působení na děti zejména ze sociálně vyloučených lokalit. Díky tomuto programu mají děti lepší docházku do školy, školní úspěšnost, lépe se soustředí a mají vyšší sebevědomí. Komunity, do kterých projekt přináší hudbu, řád a disciplínu mnohem lépe spolupracují a jejich přístup k ostatním skupinám občanů je vstřícnější. Intenzivní hudební vzdělávání a veřejné vystupování orchestru zkvalitňuje též vztahy a podporu v rámci rodiny.

Vše, co Nadační fond Harmonie dětem, rodinám, školám, komunitám a lokalitám přináší je zdarma. Několikahodinovou výuku na hudební nástroj vedenou profesionálními hudebníky, hudební nástroje, koncerty a v neposlední řadě zážitky, dovednosti, zkušenosti, přátelství… Hodnoty, které bychom velice rádi přinášeli do dalších míst, dalším dětem, které by v jiném případě běhaly po ulicích a svou nesmírnou energií plýtvaly nesprávným směrem.

LIDÉ

Milada Cholujová

Milada Cholujová

Milada Cholujová

Zakladatelka NF Harmonie, vystudovala obor anglistika – bohemistika na FF UK v Praze. Pracovala v zahraničním vysílání Českého rozhlasu jako redaktorka a hlasatelka. Připravovala a natáčela rozhovory se známými osobnostmi klasické i populární hudby, dramatického a výtvarného umění a filmu. V jejím pořadu vystupovali dirigenti Václav Neuman, Charles Mackerras, Leonard Slatkin a Neville Marriner, vynikající sólisté John Lill, Garrick Ohlsson, Eugene Indjic , režiséři Miloš Forman a Jiří Menzel, spisovatelé John Udpike, William Styron a William Saroyan, hudebníci a herci Benny Goodman, Timothy Dalton, Barbra Streissand, Johny Cash, Ray Charles, Elton John a mnoho dalších.

Zkušenosti v neziskovém nadačním sektoru získala jako ředitelka pražských poboček CDC (Citizens Democracy Corps se sídlem ve Washingtonu DC) a CNŽ ( Centrum nezávislé žurnalistiky se sídlem v New York Times), které připravovaly rozsáhlé vzdělávací programy v České republice. Nadační fond Harmonie založila na podzim roku 2009.

Judita Haslinger Cholujová

Judita Cholujová

Judita Cholujová

Narodila v Praze a vystudovala obory Film, Dějiny Umění a Historii na univerzitách ve Velké Británii a v Nizozemí. Je spoluzakladatelkou Nadačního fondu Harmonie a v současné době pracuje ve filmové produkci.

Helena Markusová

Helena Markusová

Helena Markusová

Členka správní rady NF Harmonie absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru anglistika – germanistika. Doktorský titul získala na základě obhájené rigorózní práce z anglické lingvistiky. Pracovala jako redaktorka anglického vysílání Československého rozhlasu, poté působila dlouhá léta na velvyslanectví Spojených států amerických nejprve jako mediální analytička a poté jako politická analytička. Pracovala rovněž jako výkonná ředitelka v neziskové organizaci Nadační fond Ferdinanda Peroutky a jako ředitelka PR a náboru studentů na Anglo-americké univerzitě v Praze. Po krátkém působení v neziskové organizaci Život90 působila jako tisková tajemnice nejvyššího státního zástupce a tisková mluvčí nejvyššího státního zastupitelství v Brně a Ministerstva kultury.

V současné době pracuje na velvyslanectví USA jako politická analytička.

Dagmar Němečková

Dagmar Němečková

Dagmar Němečková

Narodila se v Praze, po absolvování Střední ekonomické školy – obor zahraniční obchod pracovala v administrativě – na ČVUT, ČZU, ve Výzkumném ústavu obchodu jako sekretářka. Praxi získávala též jako asistentka v sekretariátu Ministra obchodu a ve společnosti TMF, kde pracovala jako archivářka. Zkušenosti v neziskovém sektoru získala prací pro pražskou pobočku CDC (Citizens Democracy Corps se sídlem ve Washingtonu DC) a CNŽ (Centrum nezávislé žurnalistiky se sídlem v New York Times), které připravovaly rozsáhlé vzdělávací programy v České republice. V Nadačním fondu Harmonie pracuje od roku 2012.

Koordinátoři projektů

Koordinátor projektu na ZŠ Kořenského: Irena Nováková, novakova.irena@nfharmonie.cz, tel: 608 900 887
Koordinátorka projektu na ZŠ Klánovice: Jitka Krejčí, kraktij@gmail.com, tel: 281 960 264

LEKTOŘI

Lenka Dandová, dirigentka a manažerka orchestru:

Lenka Dandová

Lenka Dandová

Lenka Dandová se hudbě věnuje od malička. Začínala v ZUŠ Žatec, kde se učila zpěvu a hře na klavír. Později se také věnovala komornímu zpěvu a čtyřruční hře na klavír. Pravidelně se účastnila soutěží, z nichž si odvážela ocenění. Po ukončení Pedagogického lycea s hudebním zaměřením v Mostě byla přijata na Univerzitu Karlovu v Praze v oborech Sbormistrovství (Jaroslav Brych), Hra na klavír (Vít Gregor) a Hudební výchova. Během studií se soukromě vzdělávala také v sólovém zpěvu a orchestrálním dirigování. V roce 2010 získala ocenění „Talent roku“ a na koncertu laureátů vystoupila jako dirigentka s Pražskou komorní filharmonií. Kromě pedagogické, sbormistrovské a dirigentské činnosti se aktivně věnuje také zpěvu a vystupuje s předními českými sborovými tělesy.

Pracovní pozice:

  • 2010 – současnost: pedagogická činnost
  • 2010 – 2014: dirigent Varnsdorfské komorní filharmonie
  • 2014 – 2016: sbormistr Letního tábora Hudební mládeže
  • 2015: sbormistr Pražského Hlaholu
  • 2018 – současnost: sbormistr Filmové filharmonie

Kristýna Juřenová (violoncello)

Kristýna Juřenová

Kristýna Juřenová se od dětství věnovala zpěvu a hře na klavír. V pozdějším věku začala hrát na violoncello, v jehož studiu pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u MgA. Kamila Žvaka. Během studia na konzervatoři se účastnila mnoha interpretačních soutěží a kurzů. Mezi její úspěchy patří například 2. cena z celostátní přehlídky konzervatoří v roce 2017. Studium na konzervatoři zakončila absolventským provedením Koncertu h moll  Antonína Dvořáka. V současné době je posluchačkou 3. ročníku Akademie múzických umění v Praze pod vedením prof. Miroslava Petráše. Společně se sólovou dráhou se aktivně věnuje komorní a orchestrální hře. V posledních letech se též zabývá pedagogickou činností.

Alexander Hledík (housle)

Alexander Hledík

Studoval Pražskou Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze. Pod vedením J. Bělohlávka hrál v roce 2011 zahajovací koncert Pražského jara. Působí řadu let jako koncertní mistr Pražského filmového orchestru. Hraje v několika smyčcových kvartetech. Aktivně se věnuje i další hudebně pedagogické a organizační činnosti.

Růženka Dvořáková (viola)

Růženka Dvořáková

Růženka Dvořáková

Vyrůstala ve Spojených státech amerických, kde se již ve 12 letech stala členkou Junior All-State Orchestra se sídlem v Moline, Illinois. Poté se věnovala soukromému studiu hry na violu v Jižní Dakotě. Čtyři roky hrála v celostátním orchestru Jižní Dakoty (All-State Orchestra) a byla členkou orchestru mladých – Sioux Empire Youth Orchestra – SEYO. Mimo violy hrála do svých 18 let také na eufonium a čtyři roky působila v All-State Band, z toho rok jako vedoucí. V 18 letech byla přijata na Pražskou konzervatoř a již pátým rokem zde studuje hru na violu. Absolvovala letní kurzy v Telči a v Dobřichovicích u světoznámých lektorů. V současné době je první violistkou Symfonického orchestru Iwasaki a na stejné pozici působí i v Symfonickém orchestru Pražské konzervatoře.