Staňte se jedním z dárců, kteří nám pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice! Zasláním trvalé SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 190 na číslo 87777 nebo jednorázové SMS ve tvaru DMS HARMONIE 190 na číslo 87777.

Nadační fond Harmonie

  • V současné době existují stovky projektů inspirovaných El Sistemou po celém světě.
  • V únoru 2015 byla založena asociace Sistema Europe. NF Harmonie je jedním z 26 zakládajících členů.

Nadační fond Harmonie věří stejně jako El Sistema, že je možné měnit životy dětí hudbou. Proto přináší celosvětově známý projekt velkých hudebníků a obyčejných dětí také do České republiky. Zakládá dětské orchestry a umožňuje zdarma všem dětem začít hrát na hudební nástroj ve skupině pod profesionálním vedením. NF Harmonie přináší do České republiky jedinečný projekt hudebního vzdělávání. Projekt, který umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo.

Zažijte spolu s námi radost z hudby. Jsme dětský a mládežnický smyčcový orchestr, cvičíme a hrajeme společně ve skupinách. Hlavní je pro nás radost z hudby a společné muzicírování. Baví nás klasika, písničky z filmů a pohádek i populární hudba. Jsme součástí velkého týmu, s muzikanty z celého světa se pravidelně každoročně setkáváme, cvičíme a pořádáme vystoupení v zahraničí.

Projekt vznikl v roce 1975 ve Venezuele, nese jméno El Sistema a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích Evropy. Do České republiky se myšlenka sociálně preventivního hudebního vzdělávání dostala díky zakladatelce NF Harmonie, Miladě Cholujové v roce 2009. Od tohoto roku dávají profesionální hudebníci dětem šanci rozvíjet své schopnosti, naučit se pracovat v kolektivu a zažívat při budování orchestru radost z hudby a života. Děti bez ohledu na rodinné či sociální zázemí, školní výsledky či kulturní kořeny zdarma navštěvují až 8 hodin týdně skupinovou výuku na hudební nástroj. Díky přístupu, metodice a filozofii projektu je prokazatelné pozitivní působení na děti zejména ze sociálně vyloučených lokalit. Díky tomuto programu mají děti lepší docházku do školy, školní úspěšnost, lépe se soustředí a mají vyšší sebevědomí. Komunity, do kterých projekt přináší hudbu, řád a disciplínu mnohem lépe spolupracují a jejich přístup k ostatním skupinám občanů je vstřícnější. Intenzivní hudební vzdělávání a veřejné vystupování orchestru zkvalitňuje též vztahy a podporu v rámci rodiny.

Vše, co Nadační fond Harmonie dětem, rodinám, školám, komunitám a lokalitám přináší je zdarma. Několikahodinovou výuku na hudební nástroj vedenou profesionálními hudebníky, hudební nástroje, koncerty a v neposlední řadě zážitky, dovednosti, zkušenosti, přátelství… Hodnoty, které bychom velice rádi přinášeli do dalších míst, dalším dětem, které by v jiném případě běhaly po ulicích a svou nesmírnou energií plýtvaly nesprávným směrem.

LIDÉ

Milada Cholujová

Milada Cholujová

Milada Cholujová

Zakladatelka NF Harmonie, vystudovala obor anglistika – bohemistika na FF UK v Praze. Pracovala v zahraničním vysílání Českého rozhlasu jako redaktorka a hlasatelka. Připravovala a natáčela rozhovory se známými osobnostmi klasické i populární hudby, dramatického a výtvarného umění a filmu. V jejím pořadu vystupovali dirigenti Václav Neuman, Charles Mackerras, Leonard Slatkin a Neville Marriner, vynikající sólisté John Lill, Garrick Ohlsson, Eugene Indjic, režiséři Miloš Forman a Jiří Menzel, spisovatelé John Udpike, William Styron a William Saroyan, hudebníci a herci Benny Goodman, Timothy Dalton, Barbra Streissand, Johny Cash, Ray Charles, Elton John a mnoho dalších.

Zkušenosti v neziskovém nadačním sektoru získala jako ředitelka pražských poboček CDC (Citizens Democracy Corps se sídlem ve Washingtonu DC) a CNŽ ( Centrum nezávislé žurnalistiky se sídlem v New York Times), které připravovaly rozsáhlé vzdělávací programy v České republice. Nadační fond Harmonie založila na podzim roku 2009.

Judita Haslinger Cholujová

Judita Cholujová

Judita Hunáková

Narodila v Praze a vystudovala obory Film, Dějiny Umění a Historii na univerzitách ve Velké Británii a v Nizozemí. Je spoluzakladatelkou Nadačního fondu Harmonie a v současné době pracuje ve filmové produkci.

Helena Markusová

Helena Markusová

Helena Markusová

Členka správní rady NF Harmonie absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru anglistika – germanistika. Doktorský titul získala na základě obhájené rigorózní práce z anglické lingvistiky. Pracovala jako redaktorka anglického vysílání Československého rozhlasu, poté působila dlouhá léta na velvyslanectví Spojených států amerických nejprve jako mediální analytička a poté jako politická analytička. Pracovala rovněž jako výkonná ředitelka v neziskové organizaci Nadační fond Ferdinanda Peroutky a jako ředitelka PR a náboru studentů na Anglo-americké univerzitě v Praze. Po krátkém působení v neziskové organizaci Život90 působila jako tisková tajemnice nejvyššího státního zástupce a tisková mluvčí nejvyššího státního zastupitelství v Brně a Ministerstva kultury.

Dagmar Němečková

Dagmar Němečková

Dagmar Němečková

Narodila se v Praze, po absolvování Střední ekonomické školy – obor zahraniční obchod pracovala v administrativě – na ČVUT, ČZU, ve Výzkumném ústavu obchodu jako sekretářka. Praxi získávala též jako asistentka v sekretariátu Ministra obchodu a ve společnosti TMF, kde pracovala jako archivářka. Zkušenosti v neziskovém sektoru získala prací pro pražskou pobočku CDC (Citizens Democracy Corps se sídlem ve Washingtonu DC) a CNŽ (Centrum nezávislé žurnalistiky se sídlem v New York Times), které připravovaly rozsáhlé vzdělávací programy v České republice. V Nadačním fondu Harmonie pracuje od roku 2012.

Irena Nováková

Irena Nováková

Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci ve studijním oboru anglická a polská filologie. Několik let pracovala v oblasti nemovitostí – nejprve jako projektová manažerka v americké developerské společnosti, poté jako jednatelka kanadské společnosti zaměřené na poskytování služeb investičního poradenství a správy majetku. Krátce po absolvování studia byla jmenovaná soudní překladatelkou a tlumočnicí anglického jazyka a této profesi se aktivně věnuje doposud. V Nadačním fondu Harmonie působí na pozici koordinátorky projektu od roku 2020.

Koordinátor projektů

Koordinátor projektu: Irena Nováková, novakova.irena@nfharmonie.cz, tel: 608 900 887

LEKTOŘI

Alexander Hledík (housle, management orchestru)

Alexander Hledík

Alex vystudoval Pražskou Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze. Pod vedením J. Bělohlávka hrál v roce 2011 zahajovací koncert Pražského jara. Působí řadu let jako koncertní mistr Pražského filmového orchestru. Hraje v několika smyčcových kvartetech. Aktivně se věnuje i další hudebně pedagogické a organizační činnosti.

 

 

Dominik Landsinger (dirigent, viola)

Dominik Landsinger

Dominik ukončil VŠCHT Praha v oboru Technologie potravin, kde založil a vede Orchestr VŠCHT. Zde získal zkušenosti s vedením lidí, s organizováním akcí, administrativní i grantovou činností.  Většinu svého volného času vždy aktivně kombinoval s hudbou, která prochází celým jeho životem. Koncertně vystupuje řadu let ve smyčcovém YOYO kvartetu. Řadu let  spolupracuje se ZUŠ a učí v rámci prázdninových hudebních kempů s dětmi, kde si také rozšiřuje zkušenosti s vedením dětských i studentských hudebních kolektivů. Díky orientaci i na technické obory, běžně pracuje i se zvukovou technikou. Dominik s Harmonií spolupracuje od roku 2022.

Terézia Hledíková (housle)

Terézia Hledíková

Terézia Hledíková

Terezka je studentkou Akademie Múzických Umění v Praze.Během studií vystupuje jako sólistka, komorní a orchestrální hráčka. Odehrála množství koncertů v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Itálii, Francii, Rakousku a Lucembursku. Zúčastnila se celoslovenských a mezinárodních soutěží, kde získala popřední umístění. Absolvovala houslové kurzy pod vedením renomovaných houslistů, například, Ilya Gringolts, Alexandra Soumm, Vadim Gluzman, Midori Goto, Josef Špaček, Jan Fišer, Dalibor Karvay, Noah Bendix-Balgley. Jako držitelka ceny a členka organizace EMCY (European Union of Music Competitions for Youth), vystoupila jako host na koncertech Národní soutěže Lucemburska a na „Young Hearts for Music Tour“ v Rakousku a Německu. V roce 2014 odehrála koncert se Státním komorním orchestrem Žilina pod taktovkou Leoše Svárovského.

V roce 2018 vystoupila jako sólistka na koncertě festivalu Václava Hudečka – „Svátky hudby v Praze“ a v rámci „Orchestra Residencies Program“ si zahrála po boku Midori Goto. Od roku 2018 každoročně vystupuje během Píseckého hudebního léta ve spolupráci s klavíristou Matejem Arendárikem. V prosinci 2021 odehrála koncerty s klavíristou Markem Kozákem a na začátku února 2022 debutovala s Plzeňskou filharmonií pod taktovkou šéfdirigenta Chuheia Iwasakiho. V dubnu 2022 úspěšně složila přijímací zkoušky na Manhattan School of Music a Mannes School of Music.

Oleg Cingarski  (violoncello)

Oleg Cingarski

Oleg Cingarski

Oleg vyrůstal v Republice Makedonii, kde začal své hudební vzdělání a současně i hru na violoncello v osmi letech. Maturoval v roce 2019 na Střední Hudební Škole ve Skopji a zároveň ve stejném roce pokračoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. doc. MgA. Miroslava Petráše. Konzervatoř úspěšně absolvoval v roce 2021. Oleg Cingarski je v současně době studentem Hudební a Taneční Akademie Múzických Umění v Praze ve třídě prof. doc. MgA. Michala Kaňky. Kromě sólových a komorních zkušeností Oleg Cingarski má bohaté zkušenosti i jako orchestrální hráč. Měl možnost vystupovat pod taktovkou mnoha uznávaných dirigentů: Tomáš Netopil (Česká republika), Leoš Svarovský (Česká republika), Miriam Němcová (Česká republika), Robert Kružík (Česká republika), Le Phi Phi (Vietnam), Anton Martynov (Rusko), Tomas Posth (Německo), Elisabeth Attl (Rakousko) a další.