Staňte se jedním z dárců, kteří nám pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice! Zasláním trvalé SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 190 na číslo 87777 nebo jednorázové SMS ve tvaru DMS HARMONIE 190 na číslo 87777.

HRAJTE S NÁMI!

Smyčcový orchestr Harmonie přijímá nové členy. Lekce jsou otevřené všem dětem bez rozdílu. Věříme, že každé dítě může být členem orchestru, a proto se u nás nedělají žádné přijímací zkoušky. Učíme se ve skupinách, na základě pozitivní motivace a jde nám především o společnou radost z hudby. Pro úplné začátečníky je připraven speciální přípravný ročník. Výuka probíhá na základě metody El Sistema a díky nadačnímu fondu a dárcům je dětem poskytována zdarma.
Kolektivní muzicírování má velmi pozitivní vliv na duševní vývoj dítěte. Při výuce si užíváme spoustu legrace a děti často navazují nerozlučná přátelství. Poznají, co je systematická dlouhodobá práce, za kterou jsou poté několikrát ročně odměněni potleskem na koncertních pódiích. Pocit hrdosti a zdravé sebevědomí, spolupráce a zodpovědnost – to vše a mnohem víc si dítě díky hře v orchestru může osvojit a zažít.
Lekce probíhají 3x týdně v ZŠ Kořenského.
Dítě nemusí být žákem této školy, aby se k nám mohlo připojit. Pro více informací násprosím kontaktujte na info@nfharmonie.cz
Těšíme se, že právě Vaše dítě rozšíří naše řady a dostane šanci účastnit se  unikátního projektu. Více informací  zde