Staňte se jedním z dárců, kteří nám pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice! Zasláním trvalé SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 190 na číslo 87777 nebo jednorázové SMS ve tvaru DMS HARMONIE 190 na číslo 87777.

Lidé Harmonie: Alex Hledík

Služebně nejstarším a zároveň vedoucím lektorského týmu, manažerem smyčcového orchestru Nadačního fondu Harmonie a uměleckým vedoucím jeho komorního části je houslista Alex Hledík.

Jak dlouho spolupracujete s NF Harmonie?

S Harmonií spolupracuji od roku 2015, takže to bude už 9 let.

Co Vás na projektu zaujalo?

Na projektu mě nejdřív zaujal netradiční přístup k výuce hry na nástroj. Věděl jsem, že ve světe podobné metody skupinové výuky existují, ale osobně jsem se s tím do té doby nesetkal. Následně jsem v projektu Harmonie viděl možnost začít tvořit úplně nový hudební svět.

Měl jste obavy ze systému výuky a pokud ano, kdy se obavy rozptýlily?

I přestože jsem pracoval s menší skupinou, na začátku jsem netušil, jak rozložit svoje soustředění a zaměření na víc dětí. Právě práce se skupinou mě ale učí rozlišovat skutečně důležité věci od nedůležitých a zjednodušovat ty komplikované.

Co si vybavíte, když se řekne El Sistema? 

El Sistema pro mě znamená přístup k hudbě, kdy hudba samotná není cílem, ale prostředkem ke zlepšení života. V každé zemi, kde projekty El Sistema existují, je realita a potřeby společnosti trochu jiná. Hudba a hra na hudební nástroj může pomoci situaci zlepšit, na tom se asi všichni shodnou. A společná shoda a porozumění v orchestru i ve světě je dobrý začátek.

Co Vám výuka a spolupráce s dětmi dává? Co Vám udělalo radost? 

Největší radost mi ovšem dělá, když u dětí vidím dlouhodobý zájem o hudbu. Když se hraní na hudební nástroj stane součástí jejich života i bez toho, aby tomu musely obětovat obrovské množství času. Samy vidí a uvědomují si úžasné výsledky, které dokázaly díky svému zájmu a soustředěné práci. Pak jsou připraveny dokázat v životě cokoli.

Alex Hledík - SVČ Jednička - Den otevřených dveří

Alex Hledík – SVČ Jednička – Den otevřených dveří