Staňte se jedním z dárců, kteří nám pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice! Zasláním trvalé SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 190 na číslo 87777 nebo jednorázové SMS ve tvaru DMS HARMONIE 190 na číslo 87777.

Lidé Harmonie: Kristýna Juřenová

Jak dlouho spolupracujete s NF Harmonie?

S orchestrem Nadačního fondu Harmonie spolupracuji od června roku 2020.

Co Vás na projektu zaujalo?

Na projektu mě zaujalo především to, že dává příležitost opravdu všem dětem a také to, že nabízí dětem kvalitní hudební vzdělání zcela zdarma. Hudba, jakožto jeden z nejkrásnějších vyjadřovacích prostředků, by neměla být výsadou pouze pár „vyvolených“, ale měli bychom ji pouštět do životů všech dětí, protože je dokázáno, že hra na nástroj děti rozvíjí a dává jim příležitost k vyjádření sebe sama. Je skvělé, že zde děti mají možnost být členem orchestru, zahrát si na koncertě a pak zažít ten pocit radosti a vděčnosti při potlesku nadšeného publika.

Měla jste obavy ze systému výuky a pokud ano, kdy se obavy rozptýlily?

Nemluvila bych přímo o obavách, spíše se jednalo o zvědavost, jak tento alternativní styl výuky bude fungovat a jaké bude mít výsledky. Již v prvních týdnech jsem byla mile překvapena, co všechno děti dokážou a s jakým nasazením se pouštějí do nových výzev. Nešlo si nevšimnout, jak rychle se děti učí. Ty, co opravdu chtějí a pracují na sobě, dosahují velkých věcí. V orchestru má každé dítě své unikátní místo, dovednosti odkoukává od starších a zároveň přináší svoji nezaměnitelnou individualitu do kolektivu.

Co si vybavíte, když se řekne El Sistema?

Vybavím si především společenství skvělých dětí/lidí, kteří mají rádi hudbu a chtějí efektivně trávit svůj čas. Na projektu El Sistema je krásně vidět, jak hudba spojuje lidi napříč celým světem. V loňském roce jsem měla příležitost doprovázet děti na dvou mezinárodních projektech El Sistemy v Madridu a ve Štrasburku. Obě akce pro mě byly velkým zážitkem a především pedagogickou zkušeností.

Co Vám výuka a spolupráce s dětmi dává? Co Vám udělalo radost?

Dává mi to především pocit, že dělám něco, co snad dává smysl. Věřím, že energie, kterou dětem s lektory dáváme, se neztratí. Často je velmi náročné zkultivovat smečku malých muzikantů. Odměnou mi však je každý jejich pokrok, úsměv či rozzářené oči.