Staňte se jedním z dárců, kteří nám pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice! Zasláním trvalé SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 190 na číslo 87777 nebo jednorázové SMS ve tvaru DMS HARMONIE 190 na číslo 87777.

Setkání mladých muzikantů

V listopadu loňského roku jsme se zúčastnili online hudebního setkání mladých muzikantů, které pořádala Sistema Europe a Alliance for Childhood European Network Group. Za NF Harmonie se setkání zúčastnila violistka Esther, která ve svém příspěvku o právu dítěte na ochranu zdraví zdůraznila, jak je důležité, aby „všechny děti měly přístup k výživnému jídlu, čisté vodě a lékům, aby v místech s rizikem nákazy nějakého onemocnění bylo pro děti dostupné očkování a aby všechny děti měly kvalitní životní podmínky, dobré místo na spaní a místo, kde se budou cítit v bezpečí a kde se budou cítit milovány“.
Více informací o této akci, která se konala u příležitosti oslav 31. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN a celý záznam včetně prezentace dětských orchestrů a vystoupení dětských zástupců členských organizací Sistema Europe si můžete prohlédnout zde (sistemaeurope.org)