Staňte se i Vy jedním z dárců, kteří nám zasláním DMS zprávy pomohou zajistit pokračování projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice! Zasláním trvalé SMS ve tvaru DMS TRV HARMONIE 90 na číslo 87777 nebo jednorázové SMS ve tvaru DMS HARMONIE 90 na číslo 87777.

Záznam open air koncertu ze Střeleckého ostrova v Praze 29.5.2022

Děkujeme všem odvážným muzikantům a divákům, kteří si přišli bez ohledu na vrtkavé počasí zahrát a poslechnout vystoupení jedinečného jednodenního orchestru v neděli 29.5.2022 na Střelecký ostrov v Praze. Děkujeme také oběma patronům Simoně Stašové a Ivu Kahánkovi, kteří přišli tuto již tradiční akci NF Harmonie osobně podpořit a panu Markovi Šulci za výborné moderování celé akce.

Srdečně děkujeme paní Atsuko Suzuki, prezidentce Diplomatic Spouses Association, a jejímu choti, vice-prezidentce paní Svetlaně Codreanu a charity koordinátorce paní Mariam Bilal, za laskavou podporu a účast na koncertě. Přivítali jsme také místostarostku MČ Praha 1, paní Evu Špačkovou, která je pravidelnou návštěvnicí našich akcí a koncertů. Velký dík patří zaměstnancům Citi zastoupeným paní Irenou Grimovou, Jakubem Vaňkem, Tomášem Kadlecem a jejich rodinným příslušníkům, kteří nejen finančně pomohli s nákupem nových smyčcových nástrojů pro malé muzikanty, ale i na místě s přípravou akce.

Záznam z akce je pro Vás všechny ke shlédnutí zde.

Pro milovníky klavírních skladeb a jejich interpretace je k dispozici speciální dechberoucí záznam vystoupení pana Ivo Kahánka zde.

Děkujeme a těšíme se na viděnou s Vámi se všemi nejpozději na příštím ročníku akce 28.května 2023!